The Silent Landscape

The Silent Landscape – damkör och harpa

Under våren 2016 var jag med och spelade in en svit för damkör och harpa, The Silent Landscape, skriven av Malmökompositören Linda Alexandersson. Inspelningen finns på Spotify, följ den här länken för att lyssna. Kören heter Korallerna och hör hemma i Lund.

Texterna är hämtade från dagboksanteckningar från besättningen ombord på forskningsfartyget HMS Challenger, där de beskriver sina upplevelser när de seglade över de stora haven och mätte havsdjupen en gång för länge sedan. Isberg och korallrev är bara några av ingredienserna i denna äventyrsfyllda musik.

Annons